Uitspraak Voorzieningenrechter

8 mei 2021

|

by: Zeilfort Kudelstaart

|

Categories: Nieuws

Uitspraak Voorzieningenrechter

Uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Raad van State

Bij besluit van 3 december 2020 heeft de raad van de gemeente Aalsmeer het bestemmingsplan “Fort Kudelstaart” vastgesteld. Tegen dit besluit hebben de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart en anderen beroep ingesteld.

Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek ter zitting behandeld op 20 april 2021, waar de stichting en anderen,

en de gemeenteraad Aalsmeer, zijn verschenen. Verder is ter zitting Zeilfort Kudelstaart B.V., als partij gehoord.

Beslissing 

Op 3 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer van 3 december 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Fort Kudelstaart”, geschorst.. Hiermee is de Bestemming van 2005 weer in gang gezet, totdat de uitspraak van de bodemprocedure volgt, mogelijk in 2022/2023

 

 

Uit: Aalsmeer Vandaag 7 mei 2021 (© Aalsmeer Vandaag)

Gemeente in geweer tegen uitspraak omtrent Zeilfort

‘Plannen tasten cultuurhistorische waarde nauwelijks aan’

Door: redactie. De gemeente gaat het bestemmingsplan voor Fort Kudelstaart op onderdelen aanvullend motiveren. Uit een na vaststelling van het bestemmingsplan beschikbaar gekomen rapport blijkt dat de plannen voor de toekomstige ontwikkelingen van het Fort de cultuurhistorische waarde van de Stelling van Amsterdam, waar het Fort onderdeel van uitmaakt, nauwelijks aantast en op onderdelen zelfs verbetert. Het betreffende rapport dat in opdracht van de Provincie Noord–Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is opgesteld, zal worden toegevoegd aan het bestemmingsplan.

De aanleiding om het bestemmingsplan aan te vullen is een uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter eerder deze week. In de uitspraak staat dat de plannen op dit moment niet voldoende waarborgen dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam, waar het Fort deel van uitmaakt, behouden blijven.

“Natuurlijk willen wij ook op alle mogelijke manieren de cultuurhistorische waarden van de Stelling van Amsterdam en daarmee ook het Fort zoveel mogelijk behouden,” is de reactie van het college in een persbericht van de gemeente, “op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter zien wij aanleiding om in het bestemmingsplan nog beter te motiveren dat met de plannen van het Zeilfort de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt.”

Heritage Impact Assessment
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in december 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. De Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart en een aantal omwonenden dienden een beroep in bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad. UNESCO heeft het Rijk via de RCE gevraagd om met een reactie te komen.

In overleg met de RCE heeft de Provincie Noord-Holland als siteholder van het Unesco- Werelderfgoed besloten een Heritage Impact Assessment (HIA) uit te laten voeren zodat de effecten van het plan op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed, namelijk de hoofdverdedigingslijn, het militair systeem en het watermanagementsysteem, in kaart worden gebracht.

Uitkomst onderzoek
De HIA laat zien dat het plan een gering effect heeft op kernkwaliteiten van het Werelderfgoed en daarmee een beperkt risico betekent voor het behoud van de unieke waarden. Het rapport laat ook zien dat de herbestemming tot een aantal verbeteringen leidt zoals de bereikbaarheid en de beleving van het fort.

In overleg met de RCE heeft de Provincie Noord-Holland als siteholder van het Unesco- Werelderfgoed besloten een Heritage Impact Assessment (HIA) uit te laten voeren zodat de effecten van het plan op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed, namelijk de hoofdverdedigingslijn, het militair systeem en het watermanagementsysteem, in kaart worden gebracht.

Uitkomst onderzoek
De HIA laat zien dat het plan een gering effect heeft op kernkwaliteiten van het Werelderfgoed en daarmee een beperkt risico betekent voor het behoud van de unieke waarden. Het rapport laat ook zien dat de herbestemming tot een aantal verbeteringen leidt zoals de bereikbaarheid en de beleving van het fort.