Herstelbesluit Bestemmingsplan Fort

12 december 2021

|

by: Zeilfort Kudelstaart

|

Categories: Nieuws

Herstelbesluit Bestemmingsplan Fort

Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is op 3 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend bij de Raad van State. Volgens de Voorzieningenrechter blijkt uit het bestemmingsplan nog onvoldoende dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt met de voorgestelde herontwikkeling. Met het nu goedgekeurde herstelbesluit worden gebreken gerepareerd en verbeteringen in het bestemmingsplan voorgesteld. 
Bij de commissievergadering gaven alle fracties (behalve AA) aan de voorgestelde aanpassingen van het bestemmingsplan te steunen, omdat daarmee het eerdere Raadsbesluit beter onderbouwd wordt.

Op donderdagavond 2 december 2021 vergaderde de gemeenteraad van Aalsmeer in de Burgerzaal van het raadhuis.  Een van de agendapunten was:

  • Herstelbesluit Bestemmingsplan Fort Kudelstaart 
    Hiermee zijn een aantal gebreken in het oorspronkelijke plan gerepareerd en een aantal verbeteringen aangebracht in het bestemmingsplan. Hierdoor blijven de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden of worden ze versterkt.

De Gemeenteraad stemde met overgrote meerderheid wederom in met het masterplan van Zeilfort Kudelstaart BV.

Nu is het wachten op uitspraak bij de Raad van State.