Schetsontwerpen

Tekeningen

Masterplan

(Zeil)fort Kudelstaart zal in onze plannen worden gerevitaliseerd tot een bruisend watersportfort. Het thema ‘Water’ komt op vele manieren terug in het Zeilfort. Zeilen en verblijven vormen de verbindende elementen van het fort.

Visualisatie

Terras aan het water

Het forteiland zal uiteindelijk worden opengesteld voor publiek, roei- en zeilwedstrijden en bijeenkomsten van culturele en sportieve aard worden mogelijk. Met onze passie en ambitie wordt het fort zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht en voor de toekomst behouden.

Onderzoeken

research

De onderzoeken voor de Omgevingsvergunning zijn gestart. Door vele onderzoeksbureau’s zijn inmiddels meer dan 1000 pagina’s geschreven over dit fort.
U vindt de verschillende hier.