Onderzoeken

Onderzoek naar Universele waarden Unesco
Eindrapportage-HIA

Onderzoek naar Hotel en Restaurant
Ladderonderbouwing

Onderzoek Milieu en effectrapportage
Onderzoek luchtkwaliteit
AERIUS- berekening
M.e.r.-beoordelingsbesluit
PK21025 m.e.r. aanmeldingsnotitie Fort Kudelstaart 20211102

Onderzoek naar Geluidsoverlast
Akoestisch onderzoek
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek

Bodemonderzoek
Verkennend (water)bodemonderzoek
Vooronderzoek landbodem
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek
Bijlage 3 geotechnisch onderzoek
Bijlage 8 2020 actualiserend en aanvullend bodemonderzoek

Onderzoeken naar Flora en Fauna
Quick scan Flora en Fauna
Nader onderzoek Flora en Fauna
Brief ringslang
Memo ringslang – rivierdonderpad
Beheersplan Fort Kudelstaart 1999, Landschapsbeheer Noord-Holland
Bijlagen bij Bomenplan Gemeente Aalsmeer
Schetsontwerp groen op Fort Kudelstaart
Verklaring Essentakziekte, St. MeerGroen

Onderzoek naar Bouwhistorie
Bouwhistorische verkenning
Bijlage 15 bouwhistorische verkenning
Bijlage 16 waardestelling forteiland en planbeoordelin_def

Onderzoek naar
Archeologisch onderzoek

Onderzoek pantserkoepel en uitzichttoren
Voorstel hergebruik pantserkoepel en Ontwerpen uitzichttoren

Research TU Delft / Wageningen / AMS
Zeilfort Synthesis Report Single Spread
Scriptie Fort bij Kudelstaart
Expert Team 4_Catalyst Effect
Expert Team 2_Enegy System of Zeilfort
Expert team 1 temporary Hotel developments

Verkeersonderzoek
Verkeersonderzoek
Addendum verkeersonderzoek
bijlage 18 2021 verkeersonderzoek Fort Kudelstaart

Onderzoek naar Niet-gesprongen explosieven
Probleeminventarisatie Niet Gesprongen Explosieven
Bureauonderzoek Niet Gesprongen Explosieven
Bijlage 19 onderzoek NGE

Inspraak nota
Bijlage 22 Nota Inspraak

Bestemmingsplan regels
Kaart verbeelding behorende bij het herstelbesluit
Oude verbeelding behorende bij het raadsbesluit van 3 december 2020
planregels r_NL.IMRO.0358.19A-VG02_Fort Kudelstaart
Toelichting planregels