Start Stichting Fort Kudelstaart (nu genaamd Stichting Fort Vrouwentroost)

4 april 2022

|

by: Zeilfort Kudelstaart

|

Categories: Nieuws

Start Stichting Fort Kudelstaart (nu genaamd Stichting Fort Vrouwentroost)

Op 31 maart jl. is de Stichting Fort Kudelstaart (nu genaamd Stichting Fort Vrouwentroost) gelanceerd met een besloten vergadering en een website.  Deze dag werd ook de website van de Stichting online gezet. Op www.fort  vrouwentroost.nl kunt u het bestuur alsmede de doelstellingen inzien.

R.A.M. van der Sande, dijkgraaf

 

Tijdens deze bijeenkomst hield de dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Rijnland, de heer R.A.M. van der Sande een prachtige openingsspeech over de belangrijkheid van water, niet alleen voor het fort, voor de provincie maar voor de gehele wereld.

Ook schoon water is onmisbaar voor mens en natuur. Samen met de omgeving zorgt het Hoogheemraadschap voor terugdringen van vervuiling en een optimale ecologische inrichting van het watersysteem.

De ambitie van de Stichting om in het fort een GroenLab en een WaterLab onder te brengen, en daarmee een kenniscentrum over water te worden, sprak hem zeer aan.

Verder past ook het idee van de Stichting om de oevers te voorzien van een brede strook riet om daarmee de ecologische waterkwaliteit in de fortgracht te verbeteren en de biodiversiteit te versterken, goed in de plannen van het Hoogheemraadschap.

 

 

Mevrouw Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland

 

Mevrouw Zita Pels, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, sprak over het belang van het UNESCO Werelderfgoed “Hollandse Waterlinies”. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen samen dit werelderfgoed. Hier hoort ook Fort Kudelstaart bij.

Dit fort maakt specifiek onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Behoud en het erkennen van het verleden, heden en toekomst van de Hollandse Waterlinies is van belang. Hiermee geven we het door aan toekomstige generaties. In de poterne van Fort Kudelstaart stonden de 3D-foto’s van de Hollandse Waterlinies opgesteld. Dit is een reizende tentoonstelling over het watermanagementsysteem dat dit werelderfgoed zo uniek maakt.

 

 

Mevrouw F. Renckens-Stenneberg, voorzitter van de Stichting Fort Kudelstaart besprak de plannen van de Stichting in fase 1. Zij vertelde de aanwezigen wat er in het fort in de toekomst voor jong en oud te beleven is: een NAP-onderdompeling, een bezoek aan het Kenniscentrum met het WaterLAB en GroenLAB en de theatrale storytelling over de historie van het fort. Zij benadrukte daarbij het belang van ‘Leer de geschiedenis, begrijp het heden en de noodzaak voor de toekomst’.

 

 

Serge Schoemakers, de architect van het masterplan, heeft in detail de voorlopige schetsontwerpen besproken en hoe verder wordt gewerkt aan fase 1 en 2, met een mogelijke tijdlijn daarbij.

 

 

 

Alle aanwezigen, waaronder de burgemeester van Aalsmeer, de heer G. Oude Kotte en enkele wethouders en ambtenaren van de gemeente, ambtenaren van de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, investeerders, alsmede vertegenwoordigers van lokale ondernemers en het bestuur van de Stichting spraken hun steun uit voor de Zeilfortplannen.

Na afloop werd een rondje om het fort gelopen om de toestand van het fort te bekijken, werd even op het gerenoveerde dak gekeken (waar uiteindelijk weer een zandpakket wordt aangebracht) en de plannen ook visueel uit te leggen.

 

Al met al een geslaagde middag! Team Zeilfort dankt alle aanwezigen.